filipino poetry islamic poetry submitted tagalog poetry

ISLAMIC POETRY: Bakit Tayo Mahihiya

(Islamic Poetry)

Tayo ay Muslim sa salita’t gawa
Bakit tayo mahihiya?
Propeta Muhammad (alayhi salam) ating sinusunod
Propetang isinugo sa buong angkan
ni Adan (alayhi salam)

Tayo ay mayroong tungkulin
Isabuhay ang Islam bilang isang Muslim
Nakasunod sa Qur’an at sunnah
ng propeta na ibinilin
Buhay nati’y alay sa Dios na nag iisa at tunay
At hndi sa mga makamundong bagay
Lahat naman ito ay mawawala at
alam nating tayo’y
mamamatay

Bakit tayo mahihiya?
Pagpapatubo ng balbas sa ating baba?
Sila nga, hindi nahihiya magpatubo ng buhok sa kilikili
at maglagay ng make up sa mukha?

Bakit tayo mahihiya?
Pagsusuot ng hijab at niqab ng maayos
sa ating ulo at mukha?
Sila nga, hindi nahihiya na maglakad ng kita
ang pusod at legs sa madla?

Bakit tayo mahihiya?
Sa pag papatirapa o pagsasagawa ng salah sa mga kalsada
upang sambahin ang dakilang lumikha?
Sila nga, hindi sila nahihiya gumawa ng kasalanan
sa publiko at lantaran sa Madla

Bakit tayo mahihiya?
Pagsasagawa ng wudu na nakikita ng iba
Sila nga, hindi nahihiya na maligo sa pool
katawan ay kitang-kita.

Ating pagkatandaan tayo’y mga Muslim, Kaibigan
Kaya dapat nating sundin ang kautusan at pamamaraan
Ng Propeta Muhammad alayhi salam
At sa nauna pang propeta na itinalaga dito sa sanlibutan
Huwag tayong makisabay at malinlang sa makamundong buhay

Hiling ko sanay inyong pakinggan itong
aking munting panawagan
Na sanay mahimok kayo ang inyong pusot isipan
Na sanay mas tumatatag ang ating hangarin
Ipagmalaki natin tayo ay Muslim
Kayamanan na sadyang kay sarap maangkin.

****

About the Poem

This poem “Bakit Tayo Mahihiya” was written by Aisheen Flores Ayuban from the city of Butuan, Philippines. Aisheen is a devoted Islam convert who enjoys writing Islamic inspired poetry.

Jon Page Reflections will feature more of her works in the next posts. Stay tuned, everyone!

Receive free life-tips and motivations for free!

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Drop a comment below! Share your thoughts...