condom poetry jon page reflections
Funny poetry submitted

POETRY: Condom

(Submitted by Eujean Dotusme)

Pampaswerte ug pangproteksyun kunu
Ginasuksok sa wallet usahay ginagamit nimu
Arun malikayan ang butang nga dili mao
Kay baka makaburos ta ug sayu

Pero akung ginahandum-handum
Kung ngano ko nagadala ug condom
Sa ‘kong bag nga kolor itum
Maskin asa pangadtu ug sudlan nga room

Dili man naku kini mapuslan
Kay wala man ko kay kinsa gamitan
Walay uyab kanunay man
Sa lablayf pirme ta ginabiya-an

Sa atung mga kabatan–un
Nga condom ang ginahimung proteksyun
Naay tambag nga inyung hinumdumon
Dili kana solusyon sa inyung kaugmaon

Ug sa mga katawhan nga gatu-o
Nga ang condom swerte sa tawo
Aron grasya kanunay mapaimu
Hunahuna-a pag ayu,
Nga atung mga pagtuo dili diay mao
Condom ra kana ug dili ginoo.

****

About the Poem

This poetry “Condom” is a beautiful literary composition written by Eujean Dotusme. It reflects his delusions towards the youths of today fantasizing the erotic world.

Eujean Fuertes Dotusme currently studying at Western Mindanao State University taking up Bachelor of Physical Education. A 20-year old pro-active humanitarian youth who actively engages in leadership and politics. Currently, he serves as a mayor of their college.

*Photo illustration: nepalipatra.com

Receive free life-tips and motivations for free!

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Drop a comment below! Share your thoughts...